wz
Wien - 7 /2007

HELP - end of page, under pictures
NÁPOVĚDA - dole na stránce pod obrázky


HELP / NÁPOVĚDA
Press F11 (in InternetExplorer) to maximize working area (and than press again to go back)
Click on picture to maximize and use cursor arrows to go next and back
Use keys combination ALT+LeftArrow to go on menu or click on green arrow BACK (icon) of InternetExplorer

Použijte klávesu F11 k maximalizaci pracovní plochy a obrázků (zpět opakovaně stisknout F11)
Klikněte na náhled obrázku pro jeho zvětšení a poté můžete užívat kurzorové šipky pro přechod mezi obrázky
K návratu na předchozí WWW (menu) užijte klávesovou kombinaci ALT+KurzorVlevo nebo ikonu InternetExploreru ZPĚT (zelená šipka doleva)